کارکنان دانشکده

نام: سعید زینالی
سمت: حفاظت فیزیکی
تلفن: داخلی 303
محل کار: حوزه حراست
نام: فخرالدین اوجاقی
سمت: مسئول حراست
تلفن: 04445265756
محل کار: حوزه حراست
نام: محرم جعفری
سمت: کارشناس امور فرهنگی
تلفن: داخلی 337
محل کار: حوزه معاونت فرهنگی و دانشجویی
نام: اکبر مرادی
سمت: حفاظت فیزیکی
تلفن: داخلی 303
محل کار: حوزه حراست

Pages

_____________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:321  این هفته:2779  این ماه:11508  امسال:126034