اعضای هیات علمی

نام: دکتر عباس نیکو
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای شیمی آلی
گروه آموزشی: مهندسی فضای سبز

a.nikoo@urmia.ac.ir

 صفحه شخصی

شماره تلفن:
نام: خانم دکتر رقیه نجف زاده
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: فوق دکترای بیوتکنولوژی گیاهی
گروه آموزشی: گیاهان دارویی و معطر

R.najafzadeh@urmia.ac.ir

شماره تلفن:
نام: خانم دکتر شهناز فتحی
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای باغبانی – فیزیولوژی و اصلاح
گروه آموزشی: گیاهان دارویی و معطر

sh.fathi@urmia.ac.ir

صفحه شخصی 

شماره تلفن:
نام: خانم دکتر پریسا شریفی
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای کشاورزی - زراعت - فیزیولوژی گیاهان زراعی
گروه آموزشی: ترویج و آموزش کشاورزی

pa.sharifi@urmia.ac.ir

صفحه شخصی 

شماره تلفن:
نام: خانم دکتر مریم یزدانی
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای پترولوژی
گروه آموزشی: معدن

M.yazdani@urmia.ac.ir

صفحه شخصی 

شماره تلفن: داخلی 375
نام: دکتر فرشاد نژاد شاه محمد
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: مهندسی استخراج معدن
گروه آموزشی: معدن

f.shahmohammadi@urmia.ac.ir

صفحه شخصی 

شماره تلفن: داخلی 375
نام: دکتر مسلم ثروتی
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای خاک شناسی - پیدایش, رده بندی و ارزیابی خاک
گروه آموزشی: مهندسی فضای سبز

m.sarvati@urmia.ac.ir

صفحه شخصی 

شماره تلفن: داخلی 302
نام: دکتر حسن مهدوی کیا
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای باغبانی - سبزی کاری
گروه آموزشی: گیاهان دارویی و معطر

H.mahdavikia@urmia.ac.ir

صفحه شخصی

شماره تلفن:
نام: دکتر عبدالله احمد پور
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای بیماری شناسی گیاهی
گروه آموزشی: ترویج و آموزش کشاورزی

a.ahmadpour@urmia.ac.ir

صفحه شخصی

شماره تلفن:
نام: خانم دکتر فاطمه نژاد حبیب وش
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای فیزیولوژی گیاهی
گروه آموزشی: گیاهان دارویی و معطر

f.nejadhabibvash@urmia.ac.ir

صفحه شخصی

شماره تلفن: داخلی 361

Pages

_____________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:119  این هفته:4344  این ماه:13748  امسال:128426