اعضای هیات علمی

نام: دکتر حسن مهدوی کیا
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای باغبانی - سبزی کاری
گروه آموزشی: گیاهان دارویی و معطر

H.mahdavikia@urmia.ac.ir

صفحه شخصی

شماره تلفن:
نام: دکتر عبدالله احمد پور
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای بیماری شناسی گیاهی
گروه آموزشی: ترویج و آموزش کشاورزی

a.ahmadpour@urmia.ac.ir

صفحه شخصی

شماره تلفن:
نام: دکتر فرشاد نژاد شاه محمد
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکتری استخراج معدن
گروه آموزشی: معدن

f.shahmohammadi@urmia.ac.ir

صفحه شخصی 

شماره تلفن: داخلی 375
نام: دکتر عباس نیکو
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای شیمی آلی
گروه آموزشی: مهندسی فضای سبز

a.nikoo@urmia.ac.ir

 صفحه شخصی

شماره تلفن:
نام: دکتر محمد علی شیخ محسنی
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای شیمی تجزیه
گروه آموزشی: گیاهان دارویی و معطر

m.sheikhmohseni@urmia.ac.ir

صفحه شخصی  

شماره تلفن: داخلی 362
نام: دکتر محمدباقر فتحی
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مهندسی معدن - فرآوری مواد معدنی
گروه آموزشی: معدن

mb.fathi@urmia.ac.ir

صفحه شخصی

شماره تلفن: داخلی 375
نام: دکتر نیر محمد خانی
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای فیزیولوژی گیاهی
گروه آموزشی: گیاهان دارویی و معطر

n.mohammadkhani@urmia.ac.ir

صفحه شخصی 

شماره تلفن: داخلی 359
نام: دکتر پریسا شریفی
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای کشاورزی - زراعت - فیزیولوژی گیاهان زراعی
گروه آموزشی: ترویج و آموزش کشاورزی

pa.sharifi@urmia.ac.ir

صفحه شخصی 

شماره تلفن:
نام: دکتر مریم یزدانی
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای پترولوژی
گروه آموزشی: معدن

M.yazdani@urmia.ac.ir

صفحه شخصی 

شماره تلفن: داخلی 375
نام: دکتر شهناز فتحی
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای باغبانی – فیزیولوژی و اصلاح
گروه آموزشی: گیاهان دارویی و معطر

sh.fathi@urmia.ac.ir

صفحه شخصی 

شماره تلفن:

Pages

_____________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:431  این هفته:3502  این ماه:14232  امسال:148911