اعضای هیات علمی

نام: دکتر مریم یزدانی
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای پترولوژی
گروه آموزشی: معدن

M.yazdani@urmia.ac.ir

صفحه شخصی 

شماره تلفن: داخلی 375
نام: دکتر رقیه نجف زاده
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: فوق دکترای بیوتکنولوژی گیاهی
گروه آموزشی: گیاهان دارویی و معطر

R.najafzadeh@urmia.ac.ir

شماره تلفن:
نام: دکتر مسلم ثروتی
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای خاک شناسی - پیدایش, رده بندی و ارزیابی خاک
گروه آموزشی: مهندسی فضای سبز

m.sarvati@urmia.ac.ir

صفحه شخصی 

شماره تلفن: داخلی 302
نام: علی شعبانزاده
مرتبه علمی: استاد مدعو
مدرک تحصیلی: دانشجوی دکتری - زراعت
گروه آموزشی: مهندسی فضای سبز
شماره تلفن:
نام: جعفر آذرپندار
مرتبه علمی: استاد مدعو
مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد - سطح 2 حوزه
گروه آموزشی: دروس عمومی
شماره تلفن:
نام: نادر لیث
مرتبه علمی: استاد مدعو
مدرک تحصیلی: دانشجوی دکتری - توسعه پایدار
گروه آموزشی: ترویج و آموزش کشاورزی
شماره تلفن:
نام: مقصود وکیلی
مرتبه علمی: استاد مدعو
مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد ادبیات
گروه آموزشی: دروس عمومی
شماره تلفن:
نام: شیرین گلباز
مرتبه علمی: استاد مدعو
مدرک تحصیلی: دانشجوی دکتری - ترویج وآموزش کشاورزی
گروه آموزشی: ترویج و آموزش کشاورزی
شماره تلفن:
نام: اسکندر سجادی
مرتبه علمی: استاد مدعو
مدرک تحصیلی: دکتری عمران سازه
گروه آموزشی: معدن
شماره تلفن:
نام: آرزو گلباز
مرتبه علمی: استاد مدعو
مدرک تحصیلی: دانشجوی دکتری - تربیت بدنی
گروه آموزشی: دروس عمومی
شماره تلفن:

Pages

_____________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:112  این هفته:5708  این ماه:17052  امسال:138525