اعضای هیات علمی

نام: مهندس ناصر لطفی
مرتبه علمی: مربی
مدرک تحصیلی: مهندسی تولیدات گیاهی
گروه آموزشی: گیاهان دارویی و معطر

n.lotfi@urmia.ac.ir

صفحه شخصی 

شماره تلفن:
نام: خانم دکتر نیر محمد خانی
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای فیزیولوژی گیاهی
گروه آموزشی: گیاهان دارویی و معطر

n.mohammadkhani@urmia.ac.ir

صفحه شخصی 

شماره تلفن: داخلی 359
نام: مهندس محمدباقر فتحی
مرتبه علمی: مربی
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مهندسی معدن - فرآوری مواد معدنی
گروه آموزشی: معدن

صفحه شخصی 

mb.fathi@urmia.ac.ir

شماره تلفن: داخلی 375
نام: خانم دکتر رویا تقی زاده
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای حشره شناسی کشاورزی اکولوژی حشرات
گروه آموزشی: ترویج و آموزش کشاورزی

r.taghizadeh@urmia.ac.ir

صفحه شخصی 

شماره تلفن: داخلی 364

Pages

_____________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:193  این هفته:2835  این ماه:14075  امسال:189849