گروه ترویج و آموزش کشاورزی با گرایش گیاه­پزشکی در سال تحصیلی 1386 با پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی فعالیت خود را آغاز کرد. دوره کارشناسی ترویج و آموزش کشاورزی یک دوره از آموزش های رسمی در نظام آموزشی بوده که دانشجویان طبق یک برنامه آموزشی مدون در طی چهار سال در رشته ترویج و آموزش کشاورزی مهارت های لازم جهت انجام فعالیت های ترویج کشاورزی و همچنین آموزش کشاورزی را کسب می نمایند. هدف از دوره کارشناسی ترویج و آموزش کشاورزی، تربیت کارشناسانی است که با تکیه بر آموخته های نظری، عملی و تجارب حاصله خود در زمینه های علوم کشاورزی، تربیتی و اجتماعی بتوانند به عنوان کارشناس در مقام سرپرست، کارشناس ترویج، مروج کشاورزی و همچنین سرپرست، کارشناس و مربی آموزشی در مراکز آموزش کشاورزی و ...انجام وظیفه نمایند.

 از جمله توانمندی های این گروه می توان به وجود آزمایشگاه­های حشره شناسی کشاورزی، بیماری شناسی گیاهی، گلخانه و مزرعه تحقیقاتی برای برگزاری کلاس های آموزشی و انجام طرح های تحقیقاتی اعضای هیأت علمی گروه اشاره کرد.

_____________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:208  این هفته:3196  این ماه:21997  امسال:159482