جهت دریافت ترم بندی کلی گروه کلیک کنید 

 

ترم دوم سال تحصیلی 97 - 96

دروس پیشنهادی لیست دروس برنامه امتحانی برنامه هفتگی رشته تحصیلی
. . . . مهندسی کشاورزی - (ترویج و آموزش کشاورزی) گیاهپزشکی

 

 

 

 

 

ترم اول سال تحصیلی 96 - 95

رشته تحصیلی

 برنامه

هفتگی

برنامه

 امتحانی

لیست

 دروس

دروس

 پیشنهادی

مهندسی کشاورزی - (ترویج و آموزش کشاورزی) گیاهپزشکی

 

ترم دوم سال تحصیلی 95 - 94

رشته تحصیلی

 برنامه

هفتگی

برنامه

 امتحانی

لیست

 دروس

دروس

 پیشنهادی

مهندسی کشاورزی - (ترویج و آموزش کشاورزی) گیاهپزشکی

 

 

ترم اول سال تحصیلی 95 - 94

رشته تحصیلی

 برنامه

هفتگی

برنامه

 امتحانی

لیست

 دروس

دروس

 پیشنهادی

مهندسی کشاورزی - (ترویج و آموزش کشاورزی) گیاهپزشکی

 

_____________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:343  این هفته:3414  این ماه:14144  امسال:148823