اعضای هیات علمی گروه ترویج و آموزش کشاورزی

نام: خانم دکتر پریسا شریفی
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای کشاورزی - زراعت - فیزیولوژی گیاهان زراعی
گروه آموزشی: ترویج و آموزش کشاورزی

pa.sharifi@urmia.ac.ir

صفحه شخصی 

شماره تلفن:
نام: دکتر عبدالله احمد پور
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای بیماری شناسی گیاهی
گروه آموزشی: ترویج و آموزش کشاورزی

a.ahmadpour@urmia.ac.ir

صفحه شخصی

شماره تلفن:
نام: خانم دکتر رویا تقی زاده
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای حشره شناسی کشاورزی اکولوژی حشرات
گروه آموزشی: ترویج و آموزش کشاورزی

r.taghizadeh@urmia.ac.ir

صفحه شخصی

شماره تلفن: داخلی 364

_____________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:137  این هفته:4362  این ماه:13766  امسال:128444