اعضای هیات علمی گروه گیاهان دارویی و معطر

نام: خانم دکتر رقیه نجف زاده
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: فوق دکترای بیوتکنولوژی گیاهی
گروه آموزشی: گیاهان دارویی و معطر
شماره تلفن:
نام: خانم دکتر شهناز فتحی
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای باغبانی – فیزیولوژی و اصلاح
گروه آموزشی: گیاهان دارویی و معطر
شماره تلفن:
نام: دکتر حسن مهدوی کیا
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای باغبانی - سبزی کاری
گروه آموزشی: گیاهان دارویی و معطر
شماره تلفن:
نام: خانم دکتر فاطمه نژاد حبیب وش
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای فیزیولوژی گیاهی
گروه آموزشی: گیاهان دارویی و معطر
شماره تلفن: داخلی 361
نام: دکتر محمد علی شیخ محسنی
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای شیمی تجزیه
گروه آموزشی: گیاهان دارویی و معطر
شماره تلفن: داخلی 362
نام: مهندس ناصر لطفی
مرتبه علمی: مربی
مدرک تحصیلی: مهندسی تولیدات گیاهی
گروه آموزشی: گیاهان دارویی و معطر
شماره تلفن:
نام: خانم دکتر نیر محمد خانی
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای فیزیولوژی گیاهی
گروه آموزشی: گیاهان دارویی و معطر
شماره تلفن: داخلی 359

_____________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:59  این هفته:1985  این ماه:9928  امسال:163109