اعضای هیات علمی گروه گیاهان دارویی و معطر

نام: دکتر حسن مهدوی کیا
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای باغبانی - سبزی کاری
گروه آموزشی: گیاهان دارویی و معطر
شماره تلفن:
نام: دکتر محمد علی شیخ محسنی
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای شیمی تجزیه
گروه آموزشی: گیاهان دارویی و معطر
شماره تلفن: داخلی 362
نام: دکتر نیر محمد خانی
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای فیزیولوژی گیاهی
گروه آموزشی: گیاهان دارویی و معطر
شماره تلفن: داخلی 359
نام: دکتر شهناز فتحی
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای باغبانی – فیزیولوژی و اصلاح
گروه آموزشی: گیاهان دارویی و معطر
شماره تلفن:
نام: دکتر رقیه نجف زاده
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: فوق دکترای بیوتکنولوژی گیاهی
گروه آموزشی: گیاهان دارویی و معطر
شماره تلفن:

_____________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:450  این هفته:3521  این ماه:14251  امسال:148930