اعضای هیات علمی

نام: دکتر عباس نیکو
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای شیمی آلی
گروه آموزشی: مهندسی فضای سبز

a.nikoo@urmia.ac.ir

 صفحه شخصی

شماره تلفن:
نام: دکتر مسلم ثروتی
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای خاک شناسی - پیدایش, رده بندی و ارزیابی خاک
گروه آموزشی: مهندسی فضای سبز

m.sarvati@urmia.ac.ir

صفحه شخصی 

شماره تلفن: داخلی 302
نام: علی شعبانزاده
مرتبه علمی: استاد مدعو
مدرک تحصیلی: دانشجوی دکتری - زراعت
گروه آموزشی: مهندسی فضای سبز
شماره تلفن:
نام: فرشته ستاریان
مرتبه علمی: استاد مدعو
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد معماری
گروه آموزشی: مهندسی فضای سبز
شماره تلفن:
نام: نبی اله اشرفی
مرتبه علمی: استاد مدعو
مدرک تحصیلی: دکتری فضای سبز
گروه آموزشی: مهندسی فضای سبز
شماره تلفن:
نام: رامین صبوری
مرتبه علمی: استاد مدعو
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد فضای سبز
گروه آموزشی: مهندسی فضای سبز
شماره تلفن:

_____________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:460  این هفته:3531  این ماه:14261  امسال:148940