اعضای هیات علمی گروه معدن

نام: خانم دکتر مریم یزدانی
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای پترولوژی
گروه آموزشی: معدن

M.yazdani@urmia.ac.ir

صفحه شخصی 

شماره تلفن: داخلی 375
نام: دکتر فرشاد نژاد شاه محمد
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: مهندسی استخراج معدن
گروه آموزشی: معدن

f.shahmohammadi@urmia.ac.ir

صفحه شخصی 

شماره تلفن: داخلی 375
نام: دکتر محمدباقر فتحی
مرتبه علمی: مربی
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مهندسی معدن - فرآوری مواد معدنی
گروه آموزشی: معدن

mb.fathi@urmia.ac.ir

صفحه شخصی

شماره تلفن: داخلی 375

_____________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:402  این هفته:3207  این ماه:10811  امسال:157362