اعضای هیات علمی گروه معدن

نام: آقای دکتر مصطفی حسنلو
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای ریاضی
گروه آموزشی: معدن

m.hassanlou@urmia.ac.ir

صفحه شخصی 

شماره تلفن:
نام: خانم دکتر مریم یزدانی
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای پترولوژی
گروه آموزشی: معدن

M.yazdani@urmia.ac.ir

صفحه شخصی  

شماره تلفن: داخلی 375
نام: مهندس فرشاد نژاد شاه محمد
مرتبه علمی: مربی
مدرک تحصیلی: مهندسی استخراج معدن
گروه آموزشی: معدن

f.shahmohammadi@urmia.ac.ir

صفحه شخصی 

شماره تلفن: داخلی 375
نام: مهندس محمدباقر فتحی
مرتبه علمی: مربی
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مهندسی معدن - فرآوری مواد معدنی
گروه آموزشی: معدن

صفحه شخصی 

mb.fathi@urmia.ac.ir

شماره تلفن: داخلی 375

_____________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:90  این هفته:5868  این ماه:14261  امسال:172087