اعضای هیات علمی گروه معدن

نام: دکتر فرشاد نژاد شاه محمد
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکتری استخراج معدن
گروه آموزشی: معدن

f.shahmohammadi@urmia.ac.ir

صفحه شخصی 

شماره تلفن: داخلی 375
نام: دکتر محمدباقر فتحی
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مهندسی معدن - فرآوری مواد معدنی
گروه آموزشی: معدن

mb.fathi@urmia.ac.ir

صفحه شخصی

شماره تلفن: داخلی 375
نام: دکتر مریم یزدانی
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای پترولوژی
گروه آموزشی: معدن

M.yazdani@urmia.ac.ir

صفحه شخصی 

شماره تلفن: داخلی 375
نام: اسکندر سجادی
مرتبه علمی: استاد مدعو
مدرک تحصیلی: دکتری عمران سازه
گروه آموزشی: معدن
شماره تلفن:
نام: زینب ملکی
مرتبه علمی: استاد مدعو
مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد - ریاضی
گروه آموزشی: معدن
شماره تلفن:
نام: فاطمه مختاری
مرتبه علمی: استاد مدعو
مدرک تحصیلی: دانشجوی دکتری - فیزیک
گروه آموزشی: معدن
شماره تلفن:
نام: حسام الدین مومی وند
مرتبه علمی: استاد مدعو
مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد - مکانیک سنگ
گروه آموزشی: معدن
شماره تلفن:
نام: سارا سعیدی
مرتبه علمی: استاد مدعو
مدرک تحصیلی: دکتری ریاضی
گروه آموزشی: معدن
شماره تلفن:
نام: علی نوری قراحسنلو
مرتبه علمی: استاد مدعو
مدرک تحصیلی: دکتری - استخراج معدن
گروه آموزشی: معدن
شماره تلفن:
نام: مینا زلفی
مرتبه علمی: استاد مدعو
مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد - نقشه برداری
گروه آموزشی: معدن
شماره تلفن:

Pages

_____________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:433  این هفته:3504  این ماه:14234  امسال:148913