اعضای هیات علمی

نام: جعفر آذرپندار
مرتبه علمی: استاد مدعو
مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد - سطح 2 حوزه
گروه آموزشی: دروس عمومی
شماره تلفن:
نام: مقصود وکیلی
مرتبه علمی: استاد مدعو
مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد ادبیات
گروه آموزشی: دروس عمومی
شماره تلفن:
نام: آرزو گلباز
مرتبه علمی: استاد مدعو
مدرک تحصیلی: دانشجوی دکتری - تربیت بدنی
گروه آموزشی: دروس عمومی
شماره تلفن:
نام: شهروز فرج زاده
مرتبه علمی: استاد مدعو
مدرک تحصیلی: دانشجوی دکتری - تربیت بدنی
گروه آموزشی: دروس عمومی
شماره تلفن:
نام: میرزا پور محمد
مرتبه علمی: استاد مدعو
مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد ادبیات
گروه آموزشی: دروس عمومی
شماره تلفن:
نام: جهانبخش جهانی
مرتبه علمی: استاد مدعو
مدرک تحصیلی: دکتری - سطح 3 حوزه
گروه آموزشی: دروس عمومی
شماره تلفن:
نام: علی قهرمانی
مرتبه علمی: استاد مدعو
مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد فقه اسلامی
گروه آموزشی: دروس عمومی
شماره تلفن:
نام: غلامرضا کبیری
مرتبه علمی: استاد مدعو
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت
گروه آموزشی: دروس عمومی
شماره تلفن:

_____________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:481  این هفته:3552  این ماه:14282  امسال:148961