حکیم ابوالقاسم فردوسی :

این جهان سراسر افسانه است جز نیکی و بدی چیزی باقی نیست.

 

 

_____________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:54  این هفته:1980  این ماه:9923  امسال:163104