حکیم ابوالقاسم فردوسی :

این جهان سراسر افسانه است جز نیکی و بدی چیزی باقی نیست.

 

 

_____________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:411  این هفته:3216  این ماه:10820  امسال:157371