حکیم ابوالقاسم فردوسی :

این جهان سراسر افسانه است جز نیکی و بدی چیزی باقی نیست.

 

 

_____________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:270  این هفته:2237  این ماه:9942  امسال:138663