کارگاه آموزشی پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر، روز چهارشنبه مورخ 27/11/95 در سالن شورای مرکز آموزش عالی شهید باکری میاندوآب با حضور کارکنان و اساتید برگزار گردید. این کارگاه به همت مرکز مشاوره دانشگاه ارومیه و مدیریت امور فرهنگی مرکز برنامه ریزی و اجرا گردید. افراد شرکت کننده در این کارگاه با عوامل فردی و اجتماعی مؤثر در گرایش افراد به اعتیاد و روشهای مناسب و تأثیرگذار تعامل با افراد در معرض اعتیاد به ویژه قشر جوان آشنا شدند.

 

_____________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:165  این هفته:3377  این ماه:11893  امسال:188211