امروز

[ English ] دوشنبه ۳ آبان ۱۴۰۰

 

دانشجویانی که هزینه صدور کارت دانشجویی خود را واریز نموده اند و فیش واریزی را هنگام ثبت نام به حراست تحویل داده اند جهت دریافت کارت دانشجویی خود به مدیریت محترم حراست مراجعه کنند

مدیریت حراست مرکز