امروز

[ English ] پنجشنبه ۵ خرداد ۱۴۰۱

این جلسه روز دوشنبه مورخه 1401/01/29 با حضور معاون محترم آموزشی و مدیران محترم گروههای آموزشی و اعضای محترم شورای مرکزی انجمنهای علمی مرکز برگزار گردید.

در این جلسه ضمن بررسی مسائل و مشکلات انجمنهای علمی و ارائه راهکارها و پیشنهادات مفید در راستای ارتقای توانمندیهای انجمنهای علمی دانشجویی بر اهتمام مسئولین مربوطه در جهت تقویت هرچه بیشتر انجمنهای علمی تاکید شد.