امروز

[ English ] دوشنبه ۲۴ مرداد ۱۴۰۱

در این بازدید که روز شنبه مورخه 1401/04/04 انجام گرفت هیاتی به ریاست جناب آقای دکتر شکاری، تحت عنوان هیات نظارت و ارزیابی مراکز آموزش عالی استان آذربایجان شرقی ضمن بازدید از قسمتهای مختلف این مرکز، توانمندیها، قابلیتها و مشکلات آموزشی، فرهنگی و دانشجویی این مرکز را بررسی نمودند.