بدینوسیله به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند با توجه به مصوبه شورای آموزشی دانشگاه, دانشجویان باید از تاریخ 10/3/94 تا 18/3/94 کارت ورود به جلسه خود را از طریق ورود به سیستم آموزشی دانشگاه (سما) دریافت نمایند و این کارت را در زمان ورود به جلسه امتحان همراه خود داشته و به مسئولین برگزاری امتحان ارائه نمایند. در غیر اینصورت از ورود به جلسه امتحان ممانعت به عمل خواهد آمد. ضمنا" قبل از دریافت کارت ورود به جلسه امتحان ارزیابی اینترنتی اساتید خود را انجام دهند.

_____________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:231  این هفته:3219  این ماه:22020  امسال:159505