امروز

[ English ] پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

اعضای هیأت علمی مرکز آموزش عالی شهید باکری میاندوآب

دکتری رشته نقشه‌برداری - گرایش سیستم‌های اطلاعات
دکتر محمد حسین پور
گروه معماری و فنی
استادیار
دکترای بیماری شناسی گیاهی
دکتر عبدالله احمد پور
گروه ترویج کشاورزی و فضای سبز
استادیار
دکترای حشره شناسی کشاورزی اکولوژی حشرات
داخلی 364
دکتر رویا تقی زاده
گروه ترویج کشاورزی و فضای سبز
استادیار
دکترای خاک شناسی - پیدایش, رده بندی و ارزیابی خاک
داخلی 302
دکتر مسلم ثروتی
گروه ترویج کشاورزی و فضای سبز
دانشیار
دکترای کشاورزی - زراعت - فیزیولوژی گیاهان زراعی
دکتر پریسا شریفی
گروه ترویج کشاورزی و فضای سبز
استادیار
دکترای شیمی تجزیه
داخلی 362
دکتر محمد علی شیخ محسنی
گروه گیاهان دارویی و باغبانی
دانشیار
دکترای باغبانی – فیزیولوژی و اصلاح
دکتر شهناز فتحی
گروه گیاهان دارویی و باغبانی
استادیار
دکترای رشته نقشه برداری گرایش ژئودزی
دکتر فریدون نوبخت
گروه معماری و فنی
استادیار
دکترای فیزیولوژی گیاهی
داخلی 359
دکتر نیر محمد خانی
گروه گیاهان دارویی و باغبانی
استادیار
دکترای باغبانی - سبزی کاری
دکتر حسن مهدوی کیا
گروه گیاهان دارویی و باغبانی
استادیار

Pages