امروز

[ English ] شنبه ۱ آبان ۱۴۰۰

مدیر گروه

دکتر عبدالله احمد پور
استادیار
دکترای بیماری شناسی گیاهی

معرفی گروه

گروه ترویج و آموزش کشاورزی با گرایش گیاهپزشکی در مقطع کارشناسی در سال 1386 در مرکز آموزش عالی شهید باکری میاندوآب، دانشگاه ارومیه شروع به کارنمود. رشته ترویج کشاورزی یک رشته علمی کاربردی با آموزش کشاورزان سروکار دارد. این رشته با دامنه وسیعی از روابط، فعالیتهای آموزشی و یادگیری کشاورزان روستایی، بازاریابی و سلامت محصولات کشاورزی مرتبط می باشد.

 

به علاوه، در مرکز آموزش عالی شهید باکری میاندوآب گرایش گیاهپزشکی در رشته ترویج و آموزش کشاورزی آموزش داده می شود. دانشجویان در گرایش گیاهپزشکی با بیماریها (قارچها، باکتریها، ویروسها...)، آفات و علفهای هرز که میزان تولید محصولات کشاورزی را تحت تاثیر قرار می دهند آشنا می شوند. دانشجویان فارالتحصیل می توانند در مقاطع ارشد و دکتری در رشته های بیماری شناسی گیاهی، حشره شناسی، مبارزه با علف های هرز و مدیرت و اقتصاد کشاورزی ادامه تحصیل دهند.

 

 گروه ترویج و آموزش کشاورزی مرکز آموزش عالی شهید باکری میاندوآب دارای 3 آزمایشگاه تخصصی (آزمایشگاههای بیماری شناسی گیاهی، حشره شناسی و خاک شناسی)، 4 عضو هیئت علمی و یک تکنسین آزمایشگاه می باشد.

 

دریافت تصاویر بیشتر 

 

 

اعضای هیأت علمی