امروز

[ English ] دوشنبه ۳ آبان ۱۴۰۰

بدین وسیله تأسیس و راه‌اندازی رشته‌های کارشناسی ارشد فیتوشیمی و کاردانی معماری در مرکز آموزش عالی شهید باکری میاندوآب را به دانشگاهیان ارومیه تبریک گفته و از پیگیری‌ها و حمایت‌های ریاست محترم دانشگاه جناب آقای دکتر حب نقی، معاونت محترم آموزشی جناب آقای دکتر مظفری، ریاست محترم دانشکده علوم جناب آقای دکتر بهرام و جناب آقای فرخی در راه‌اندازی این رشته‌ها تشکر و قدردانی به عمل می‌آید.لازم به ذکر است که رشته مهندسی نقشه‌برداری نیز در حال طی مراحل تصویب در شورای گسترش آموزش عالی است.رشته‌های جدید مرکز از مهرماه 1400 دانشجو خواهند پذیرفت و داوطلبان مربوطه می‌توانند با مراجعه به سایت سازمان سنجش آموزش کشور رشته‌های این مرکز را انتخاب نمایند.