امروز

[ English ] چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۲

معاون محترم پشتیبانی دانشگاه جناب آقای دکتر حسینی و هیات همراه روز یکشنبه مورخه 1401/03/01 با سفر به شهرستان میاندوآب از این مرکز بازدید نمودند.

در این بازدید ایشان ضمن آشنایی با ظرفیتهای آموزشی، پژوهشی و فرهنگی این مرکز و افتتاح طرح آبیاری بارانی فضای سبز، از نزدیک در جریان مسائل و مشکلات این مرکز قرار گرفتند.

تعمیرات فضای اطراف مسجد و مساعدت در احداث باقیمانده دیوار اطراف مرکز که از ضروریات حفاظتی مرکز می باشد، از دیگر موضوعات مهمی بود که در این بازدید مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

تجلیل و تقدیر از زحمات همکاران شرکتی از دیگر برنامه های این سفر یک روزه بود.

و در پایان طی جلسه ای، کارکنان این مرکز مسائل و مشکلات اداری خود را با ایشان مطرح نمودند.