امروز

[ English ] چهارشنبه ۵ مهر ۱۴۰۲

بسمه تعالی

مدیر محترم امور دانشجویی دانشگاه ارومیه جناب آقای دکتر خیرفام طی بازدیدی که در مورخه 1402/05/18 از این مرکز داشتند از نزدیک در جریان مسائل و مشکلات امور دانشجویان مرکز، خوابگاهها، سالن غذاخوری و اماکن ورزشی قرار گرفتند و در زمینه رفع کمبودها و مشکلات موجود قول مساعد دادند.